Wdrożenia ECM

Platforma OpenText ECM

Realizujemy projekty wdrażania systemu zarządzania dokumentami na platformie Enterprise Content Management (ECM) Software Suite. Wdrożenie może dotyczyć niezależnego systemu pozwalającego na zarządzanie wszystkimi rodzajami treści / dokumentów w organizacji lak również repozytorium dokumentów na potrzeby systemu zarządzania procesami biznesowymi OpenText MBPM.

 

Wdrażamy wszystkie dostępne moduły ECM obejmujące takie obszary i funkcjonalności jak:

 • Moduł digitalizacji dokumentów do skanowania, indeksowania i klasyfikacji treści i dokumentów przetwarzający fizyczne zapisy w na dokumenty cyfrowe,
 • Bogaty w funkcje, skalowalny Moduł zarządzania dokumentami oparty o przeglądarkę internetową zapewniający bezpieczne środowisko przechowywania i udostępniania treści i dokumentów,
 • Moduł Workflow, pozwalający na automatyzację i standaryzację sposobu przepływu dokumentów zgodnie ze standardami organizacyjnymi,
 • Elastyczny interfejs użytkownika zaprojektowany do łatwego dostępu i użytkowania treści elektronicznych bezpośrednio z aplikacji biurowych,
 • Moduł Records Management do zarządzania pełnym cyklem życia dokumentów i treści, pozwalający na kontrolę przechowywania dokumentów oraz zapewnienie ich usuwania w przewidzianym czasie cyklu ich życia,
 • Moduł Archiwizacji, zarządzający sposobem i miejscem przechowywania dokumentów w zależności od ich kontekstu biznesowego i metadanych, pozwalający na optymalizację kosztów składowania informacji.

 

Usługi wdrożeniowe systemu obejmują:

 • Analizę i opracowanie sposobów przechwytywania i skanowania dokumentów
 • Opracowanie projektu klasyfikacji dokumentów i treści wraz z modelem indeksów/metadanych dla dokumentów
 • Uzgodnienia dotyczące sposobu dostępu do dokumentów i integracje systemu z systemami użytkownika
 • Projekt techniczny systemu i architekturę środowiska przechowywania dokumentów
 • Odzwierciedlenie pełnego cyklu życia dokumentów w zależności od ich klasyfikacji