Archiwizacja elektroniczna

Archiwizacja elektroniczna

Automatycznie zasilamy elektroniczne repozytoria dokumentów klientów zeskanowanymi i zaindeksowanymi dokumentami lub udostepniamy klientów dokumenty w oparciu o nasze własne rozwiązania.

 

Opcje umiejscowienia repozytorium:

  • Na serwerach i w siedzibie klienta
  • Na serwerach zewnętrznych w usłudze SaaS ( Software as a service)

 

Na czym polega usługa

Usługa przechowywania i udostępniania skanowanych dokumentów polega na umieszczeniu obrazów dokumentów wraz z ich indeksami (słowami kluczowymi) na serwerze Adrenaliny. Dostęp do dokumentów odbywać się będzie poprzez standardową przeglądarkę internetową dla ustalonej liczby użytkowników. Archiwum umożliwia natychmiastowe odnalezienie dokumentu po zadanych indeksach z dowolnego miejsca na świecie posiadającego dostęp do Internetu. Transmisja odbywa się bezpiecznym kanałem ssl, natomiast dane na serwerach są chronione kryptograficznie przed niepowołanym dostępem. Adrenalina zapewni odpowiednią ilość przestrzeni dyskowej do przechowywania rosnącego wolumenu dokumentów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa opisanych szczegółowo w polityce bezpieczeństwa firmy.